عرقیات

تعداد بازدید:۲۶۰

عرقیات تولیدی شامل :

  • آویشن
  • کاسنی
  • شاهتره
  • بومادران
  • بادرنجبویه
  • زیره
  • رازیانه
  • نعنا فلفلی

تلفن تماس: (حبیب زاده   09149606321 )