زمینه های فعالیت

تعداد بازدید:۵۶۲

•Scale up نتایج پژوهشی آزمایشگاهی و کاربردی کردن آنها

• مشاوره فنی، بررسی و رفع مشکلات خطوط تولید صنایع شیمیایی

• امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های تولیدی فرایندی

• تولید محصولات دانش‌بنیان در مقیاس نیمه‌صنعتی

• حمایت از ایده‌های تولید مواد شیمیایی دانش‌بنیان

• برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی