زمینه های فعالیت

تعداد بازدید:۲۷۸

• فرآوری و تولید انواع فراورده‌های گیاهی شامل طعم دهنده ها، آنتی اکسیدانها و مواد مؤثره گیاهی

• فرآوری و تولید انواع عصـاره های هیدروالـکلی، پروپیلن گلایکولی و روغنی به صورت مایـع و پودر خشـک

• ارائه خدمات فنی و  مهندسی و همچنین طراحی، ساخت و راه‌اندازی واحدهای صنعتی مرتبط

• انجام طرح‌های مشترک پژوهشی وتجاری سازی در زمینه استخراج، فرآوری و خالص‌سازی مواد مؤثره گیاهی با فعالان صنعتی و نخبگان دانشگاهی

• تدوین استانداردها و آئین‌نامه‌های مربوط به ویژگی‌ها، کاربردها و چگونگی اسـتفاده از مواد مؤثـره گیاهی در فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی- آرایشی

• برگزاری دوره‌های آموزشی روش‌های استخراج، خالص‌سازی، تولید و کاربرد عصاره ها و مواد مؤثره گیاهی