محصولات و خدمات

تعداد بازدید:۳۷۷

محصولات:

 • پودر بوهمیت 
 • انواع پایه کاتالیست های اکسترود آلومینا (کروی و اکسترود) 
 • پودر هیدروکسید آلومینا 
 • انواع کاتالیست های مورد استفاده در مینی ریفاینری ها 
 • نانو پودر آلومینا 
 • کاتالیست های CoMo /Alumina 
 • کاتالیست های NiMo/Alomina
 • کربن فعال
 • جاذب های سیلیکاژل 
 • غربال مولکولی (4A, 3A, 5A, 10X, 13X)

خدمات فنی و مهندسی:

 • انجام خدمات مهندسی (طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی، مشاوره) 
 • تجاری سازی یافته های پژوهشی در زمینه ساخت جاذب ها و کاتالیست های جامد 
 • انجام خدمات تخصصی آنالیز کیفی انواع مواد متخلخل، نانوساختار، جاذب ها، کاتالیست ها 
 • همکاری در تدوین دانش فنی تهیه انواع کاتالیست ها و جاذب های مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

خدمات آزمایشگاهی:

 

ردیف

نوع آزمون

ملاحظات

1

آنالیز اندازه گیری مساحت سطح و تخلخل (BET)

آنالیز کامل به همراه تفسیر

2

آنالیز XRD

 • طیف خام از 5 درجه (Wide Angle) به همراه FWHM
 • طیف خام از 7/0 درجه تا 10 درجه (Low Angle)
 • آنالیز Grazing
 • شناسایی فاز
 • محاسبه کریستالیت سایز

3

آنالیز XRF

آنالیز کامل به همراه آماده سازی

4

FTIR

نمونه­های پودری و مایع به همراه آماده سازی

5

اندازه گیری سایر ذرات به کمک DLS

 • آنالیز DLS
 • آنالیز Zeto Potential
 • آماده سازی باالتراسونیک

6

آنالیز حرارتی

TGA-DTA

تا دمای 800 درجه سانتی­گراد (با نرخ 10 درجه بر دقیقه)

7

آنالیز UV

UV-Vis (برای نمونه­های مایع)

8

آنالیزهای عنصری

ICP-AAS

آماده سازی مشتمل بر Digestion و Complication

9

آنالیز VSM

-

10

آنالیز contact angle

-

11

آنالیز برنامه ریزی دمایی

TPR-TPD

-

12

آنالیز RMS

 • آزمون جاروب فرکانس
 • تغییرات ویسکوزیته مختلط، مدول اتلافی و ذخیره­ای، فاکتور اتلاف و ... با فرکانس
 • آزمون حالت پایا
 • تغییرات ویسکوزیته ظاهری و تنش برشی برحسب نرخ برش و تعیین نوع رفتار رئولوژیکی مواد
 • آزمون جاروب کرنش
 • به دست آوردن کرنش ناحیه خطی و غیرخطی در مطالعه­ی خواص ویسکوالاستیک خطی و غیرخطی
 • آزمون جاروب دما
 • تغییرات ویسکوزیته، مدول و یا سایر پارامترهای رئولوژیکی با زمان
 • آزمون تعیین نقطه­ی ژل شدن محلول­ها و رزین­های گرماسخت
 • تحلیل نتایج
 • مدل­سازی هر یک از نتایج

13

آنالیز TEM

 • آنالیز نمونه های پودری به همراه آماده سازی
 • هیستوگرام توزیع اندازه ذرات براساس تصاویر TEM

14

آنالیز XPS

-

15

آنالیز

FESEM-EDS-Mapping

 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه­های پودری (6-10) + EDS یک سایت آماده­سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه­های بالک (6-10 تصویر)
 • آماده سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه های بالک (6-10 تصویر)EDS یک سایت آنالیز EDS به ازای هر نمونه (بدون تصویربرداری)
 • آماده سازی پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه­های پودری (6-10 تصویر)+ Mapping یک سایت
 • آنالیز Mapping به ازای هر نمونه (بدون تصویربرداری)
 • آماده­سازی، پوشش دهی طلا و تصویربرداری نمونه­های (6-10 تصویر)+ Line Scan یک سایت

16

آنالیز Total sulfur

آنالیز گوگرد در نمونه­های نفتی طبق استاندارد D4294

17

آنالیز سرندی

تا mesh 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sdfsd