درباره

تعداد بازدید:۳۰۳

تـأکـید سـازمـان بـهـداشـت جهانـی بر جایگزینــی تدریجـی مواد مؤثـره طبیعی به جای مواد مؤثره شیمیایـی در صنایع غذایی، بـهداشتی ـ آرایشی و دارویی موجب شده تا کشورهای گوناگون به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تولیـد مـحصولات صنعتی با پایـه طبیعـی اهـتمام ورزند. گیاهـان، مـنابـع غنـی و متنوعـی از رنگ‌های خوراکی، آنتی‌اکسیدان‌ها، طعم‌دهنده‌ها، مواد معطر و عصاره‌ها بوده و می‌توانند تأمین کننده نیازهای صنایع غذایی، بهداشتی ـ آرایشی، شیمیایی، دارویی به این مواد مؤثره باشند. مرکز تولید عصاره ها و مواد مؤثره گیاهـی جهاد دانشگاهـی با هـمکاری سـازمـان گـستـرش و نـوسازی صـنایع ایران و پژوهشکده‌های توسعه صنایع شیمیایی ایران و گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی با هدف تـجاری سـازی یافتـه های پـژوهشـی و تـولید انـواع عـصاره ها و مـواد مـوثـره گیاهــی ایجاد شده است. این مرکز با داشـتن خـط تولید پیشرفته و تمام اتوماتیـک و آزمایشگاه های مجهز کنترل کیفیت، تولید و عرضه فراورده های با کیفیت بالا را در برنامه خود دارد.