فعالیت های شاخص

تعداد بازدید:۵۳۹

• تولید نمونه میدانی مواد تعلیق شکن برای مناطق نفت خیز جنوب و اخذ تأییدیه عملکرد مناسب در ۲ سال متوالی 

• تولید نمونه میدانی مواد کاهنده نیروی دراگ در خطوط لوله نفتی برای مناطق نفت خیز جنوب

• تولید نمـونه میدانی افزایه‌های سـیمان حفاری برای مناطق نفت خیز جنوب و اخذ تأییدیه عـملکرد مناسـب

• تولید افزودنی‌های صنعت رنگ و رزین

• تولید نمونه آزمایشگاهی و میدانی سلنیوم سولفاید، با کاربرد بهداشتی

• اصلاح فرایند تولید اسید سولفوره رقیق برای شرکت گلوکزان

• تولید گریدهای ارزان قیمت رزین‌های فنولیک برای شرکت رزیتان