دستاوردها و فعالیت های شاخص

تعداد بازدید:۵۵۹

سوابق پروژه های گروه آب و انرژی و مراکز مرتبط

 • ممیزی انرژی ساختمان ها وکارگاه های مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی-کارفرما: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی-سال۱۳۹۰
 • حذف آلودگی حاصل از بخارات خروجی برج تغلیظ گلایکول – کارفرما: شرکت پالایش گاز فجر جم
 • بهینه سازی انرژی در صنعت قند با استفاده از تکنولوژی پینچ – کارفرما: وزارت صنایع و معادن-سال۱۳۸۱
 • کمینه سازی مصرف انرژی از طریق طراحی بهینه ظروف خانگی – کارفرما: وزارت صنایع و معادن-سال۱۳۸۱
 • اصلاح فرایند سولوی برای حذف مشکل کلرید کلسیم-کارفرما: پتروشیمی شیراز-سال۱۳۸۲
 • آنالیز جامع ریسک پذیری واحد های پتروشیمی خراسان-کارفرما: پتروشیمی خراسان-سال۱۳۸۲
 • آنالیز ریسک پذیری واحد اوره پتروشیمی شیراز- کارفرما: پتروشیمی شیراز-سال۱۳۸۲
 • چگونگی استقرار نظام مدیریت و بهداشت OHSAS ۱۸۰۰۱ در پتروشیمی اراک و نظارت بر آن-کارفرما: پتروشیمی اراک-سال۱۳۸۲
 • تهیه دستور العمل ممیزی انرژی در ساختمان‌ها و ممیزی انرژی در ساختمان‌های شماره ۱و ۲ سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور– کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور-سال ۱۳۸۲
 • طراحی و ساخت سیستم گرمایش به روش تابشی- کارفرما: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی-سال ۱۳۸۳
 • بررسی چگونگی استقرار طرح جامع ارگونومی -کارفرما: پتروشیمی اراک-سال۱۳۸۴
 • مطالعه و بررسی مصرف آب در صنایع به منظور تدوین برنامه‌ها و روش‌های صرفه‌جویی( در صنایع لبنی و روغن نباتی) –کارفرما: وزارت صنایع و معادن-سال ۱۳۸۴
 • تحلیل مخاطرات و راهبردی (HAZOP) و تجزیه و تحلیل عوامل ریسک واحد سودااش-کارفرما: پتروشیمی شیراز-سال۱۳۸۵
 • تهیه شناسنامه انرژی برای ساختمان‌های دولتی در شهر تهران- کارفرما: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور۱۳۸۵
 • شبیه سازی واحد اتانول آمین –کارفرما : پتروشیمی اراک و جهاد دانشگاهی –سال۱۳۸۶
 • طراحی و ساخت آب شیرین کن بهینه نیمه صنعتی خورشیدی به روش رطوبت زنی و رطویت زدایی هوا (HD) –کارفرما: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی-سال ۱۳۸۶
 • دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه آبیاری میعانی و تحویل نمونه نهایی – کارفرما: پژوهشگاه حفاظت آب و خاک
 • توسعه تحقیقات، طراحی و ساخت ۴ نمونه آب گرمکن –آب شیرین کن HD خانگی به منظور تجاری سازی- کارفرما: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور- سال ۱۳۸۸
 • ارزیابی فنی و اقتصادی ساخت یک استخر خورشیدی بزرگ به منظور استفاده در آب شیرین کن های حرارتی- کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی-سال۱۳۸۸
 • طراحی و ساخت سیستم ترکیبی آب گرمکن – آب شیرین کن خورشیدی خانگی- کارفرما :شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور-سال۱۳۸۸
 • تهیه نرم‌افزار طراحی بهینه سیستم‌های گرمایش آب خورشیدی- کارفرما: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور-سال۱۳۸۸
 • تدوین نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه انتقال و توزیع و شبیه سازی رفتار پویای شبکه انتقال –کارفرما: شرکت ملی گاز ایران-سال۱۳۸۸
 • طراحی و ساخت آب شیرین کن – آب گرمکن  HD خورشیدی برای مرکز شبانه روزی روانمهر-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم-سال۱۳۸۹
 • بررسی روشهای مناسب و اقتصادی کردن تولید آب شیرین در روستاهای استان خراسان جنوبی -کارفرما :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی-سال۱۳۹۰
 • ساخت غشاء سرامیکی نیمه تراوا برای تصفیه آب- کارفرما: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی-سال ۱۳۹۰
 • طراحی و ساخت گلخانه مجهز به آب شیرین کن HD خورشیدی و ارزیابی فنی و اقتصادی توسعه آن در استان بوشهر مرکز – کارفرما: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر-سال۱۳۹۰
 • طراحی و ساخت سیستم فتوولتائیک حرارتی لوله مارپیچی PVT – کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی - سال ۱۳۹۳
 • دستیابی به دانش فنی تولید آب گرمکن/آب شیرین کن خورشیدی با درنظر گرفتن سیستم پشتیبان مناسب و کنترل بهینه فرآیند -کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی - سال ۱۳۹۳
 • انجام مطالعه پایه به منظور انجام تغییرات لازم در واحد بهره برداری موجود آب تیمور برای کاهش میزان  H۲S نفت خام به ppm  ۱۵-کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- سال ۱۳۹۵
 • ساخت و راه اندازی دستگاه اندازه گیری کشش سطحی (IFT)- کارفرما: مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی-سال ۱۳۹۵  
 • دستیابی به دانش فنی بومی ساخت برج های خنک کننده هیبریدی-کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی –سال۱۳۹۵
 • چاپ ۱۵ مقاله علمی- پژوهشی و ISI
 • ارائه ۳۰ مقاله در همایش­های داخلی و بین­المللی
 • ۵ ثبت اختراع در زمینه ­های آب شیرین کن های  HD خورشیدی،شومینه ­های گازی و گرمایش تابشی، سیستم فتوولتائیک/حرارتیPVT و برج خنک کننده هیبریدی