امکانات

تعداد بازدید:۵۳۴

آزمایشگاه تحقیقاتی مجهز.

  • سالن پایلوت مجهز به سیستم خلا و خطوط بخار، آب گرم و سرد، روغن داغ، هوای فشرده.
  • واحد پایلوت تهیه پایه گاما آلومینای کروی با ظرفیت تولید ۵ کیلوگرم در روز.
  • سه دستگاه کوره با قابلیت برنامه ریزی دمایی تا ۱۲۰۰درجه سانتیگراد.
  • دستگاه اکسترودر با جک هیدرولیکی و قابلیت تولید دانه های اکسترودی در شکل های مختلف.
  • دستگاه تلقیح تر مجهز به موتور چرخشی قابل تنظیم و سیستم کنترل دمایی.
  • دستگاه تلقیح خشک مجهز به موتور چرخشی قابل تنظیم و سیستم کنترل دمایی.
  • خشک کن سینی دار.
  • الک-شیکر با قابلیت برنامه ریزی دمایی.
  • سه دستگاه آون با ظرفیت ۴۵ لیتر.
  • دستگاه تبخیر در خلاء.