دستیابی پژوهشگران پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی به دانش فنی استخراج و اندازه گیری فورفورال در نمونه های روغن، رافینیت و وکس به روش کروماتوگرافی

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۷ کد : ۳۴۹۹۳ خبر مراکر خدمات تخصصی
دستیابی پژوهشگران پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی به دانش فنی استخراج و اندازه گیری فورفورال در نمونه های روغن، رافینیت و وکس به روش کروماتوگرافی

دانش فنی استخراج و اندازه گیری مقادیر ناچیز فوفورال در نمونه های روغن، رافینت و وکس، طی یک طرح پژوهشی کارفرمائی به سفارش شرکت نفت بهران با مسئولیت و اجرای خانم ها دکتر یزدانفر و دکتر قمبریان اعضاء هیات علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایجاد شد.

اهمیت ایجاد این فناوری از این جهت می باشد که  در پروسه تولید روان کننده ها، برخی ترکیبات حلقوی آروماتیک به عنوان ناخالصی در روغن ایجاد می شوند که بایستی حذف گردند. این کار به وسیله حلال فورفورال صورت می پذیرد اما در مرحله نهایی باید میزان فورفورال کنترل و به طور کامل از روغن حذف گردد. برای اطمینان از حذف کامل این حلال نیاز به روشی بسیار دقیق با حد تشخیص کمی g/Kgµ می باشد.

دانش فنی یاد شده منجر به دستورالعمل آزمایشگاهی تکرار پذیر و دقیق شد و در حال حاضر مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده آماده انجام این آزمون می باشد.

text to speech icon

نظر شما :