عقد تفاهم نامه همکاری با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۳ کد : ۱۶۲۱۲ خبر مراکر خدمات تخصصی
عقد تفاهم نامه همکاری با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

به منظور ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط و گسترش همکاری ها و استفاده بهینه از توانمندهای علمی و امکانات آزمایشگاهی، تفاهم نامه همکاری فیمابین پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور منعقد گردید.

این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات و توانائی‌های مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمایی جهاد دانشگاهی و آزمایشگاه اندازه­گیری باقیمانده سموم موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، در حوزه آزمایشگاهی، پژوهشی و آموزشی منعقد و خانم دکتر وحیده مهدوی مسئول آزمایشگاه اندازه گیری باقیمانده سموم، از طرف موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و خانم دکتر نجمه یزدانفر مدیر مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی از طرف پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی بعنوان مجریان این تفاهم نامه تعیین گردیدند.


( ۲ )

نظر شما :