امکانات

تعداد بازدید:۷۰


دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد

AWT IMAGE

  • دستگاه اندازه گیری افت سیال سیمان حفاری

AWT IMAGE

  • دستگاه اندازه گیری وزن مخصوص دوغاب سیمان حفاری

  • دستگاه پتانسیوگالوانواستات

     

               

  • کوره تحت اتمسفر خنثی