کار آموزی

تعداد بازدید:۳۰۲

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در رشته های شیمی و مهندسی شیمی

کارآموز جذب می نماید. 

 

نننن

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۴۷۶۴۰۵۰-۰۲۶ تماس حاصل نمائید.